1 Chronicles 16:19

Albanian(i) 19 kur nuk ishin veçse një numër i vogël, fare i pakët dhe të huaj në vend.