1 Chronicles 16:19

Danish(i) 19 der I vare en liden Hob Folk, ja faa og fremmede der.