1 Chronicles 16:19

PBG(i) 19 Choć was była mała liczba, a przez krótki czas byliście przychodniami w niej;