Matthew 4:13

ACVI(i)
   13 G2532 CONJ και And G2641 V-2AAP-NSM καταλιπων Having Left Behind G3588 T-ASF την Tha G3478 N-PRI ναζαρετ Nazareth G2064 V-2AAP-NSM ελθων After Coming G2730 V-AAI-3S κατωκησεν He Dwelt G1519 PREP εις In G2584 N-PRI καπερναουμ Capernaum G3588 T-ASF την Tha G3864 A-ASF παραθαλασσιαν By Sea G1722 PREP εν In G3725 N-DPN οριοις Regions G2194 N-PRI ζαβουλων Zebulon G2532 CONJ και And G3508 N-PRI νεφθαλειμ Naphtali