Matthew 13:54

ACVI(i)
   54 G2532 CONJ και AND G2064 V-2AAP-NSM ελθων HAVING COME G1519 PREP εις INTO G3588 T-ASF την THA G3968 N-ASF πατριδα FATHERLAND G846 P-GSM αυτου OF HIM G1321 V-IAI-3S εδιδασκεν HE TAUGHT G846 P-APM αυτους THEM G1722 PREP εν IN G3588 T-DSF τη THA G4864 N-DSF συναγωγη SYNAGOGUE G846 P-GPM αυτων OF THEM G5620 CONJ ωστε SO AS FOR G846 P-APM αυτους THEM G1605 V-PPN εκπληττεσθαι TO BE ASTONISHED G2532 CONJ και AND G3004 V-PAN λεγειν TO SAY G4159 ADV-I ποθεν FROM WHERE? G3778 D-NSF αυτη THIS G3588 T-NSF η THA G4678 N-NSF σοφια WISDOM G2532 CONJ και AND G3588 T-NPF αι THAS G1411 N-NPF δυναμεις POWERS G5129 D-DSM τουτω IN THIS