Luke 5:25

ACVI(i)
   25 G2532 CONJ και And G3916 ADV παραχρημα Immediately G450 V-2AAP-NSM αναστας Having Risen Up G1799 ADV ενωπιον Before G846 P-GPM αυτων Them G142 V-AAP-NSM αρας After Taking Up G1909 PREP εφ On G3739 R-ASN ο Which G2621 V-INI-3S κατεκειτο He Lay G565 V-2AAI-3S απηλθεν He Departed G1519 PREP εις To G3588 T-ASM τον Tho G3624 N-ASM οικον House G846 P-GSM αυτου Of Him G1392 V-PAP-NSM δοξαζων Glorifying G3588 T-ASM τον Tho G2316 N-ASM θεον God