Zephaniah 3:20

ABP_GRK(i)
  20 G2532 και G2617 καταισχυνθήσονται G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ εκείνω G1565   G3752 όταν G2573 καλώς G1473 υμίν G4160 ποιήσω G2532 και G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ G3752 όταν G1523 εισδέξομαι υμάς G1473   G1360 διότι G1325 δώσω G1473 υμάς G3687.1 ονομαστούς G2532 και G1519 εις G2745 καύχημα G1722 εν G3956 πάσι G3588 τοις G2992 λαοίς G3588 της G1093 γης G1722 εν G3588 τω G1994 επιστρέφειν με G1473   G3588 την G161 αιχμαλωσίαν υμών G1473   G1799 ενώπιον G1473 υμών G3004 λέγει G2962 κύριος