Romans 7:20

  7:20   1487-1161 ει δε But if 3739 ο what 3756 ου [2do not 2309 θέλω 3want to do 1473 εγώ 1I], 3778 τούτο this 4160 ποιώ I do; 3765 ουκέτι no longer 1473 εγώ I 2716 κατεργάζομαι manufacture 1473 αυτό it, 237.1 αλλ΄ η but it is 3611 οικούσα [2living 1722 εν 3in 1473 εμοί 4me 266 αμαρτία 1sin].