Romans 4:10

  4:10   4459 πως How 3767 ούν then 3049 ελογίσθη was it imputed? 1722 εν [2in 4061 περιτομή 3circumcision 1510.6 όντι 1being], 2228 η or 1722 εν in 203 ακροβυστία uncircumcision? 3756 ουκ Not 1722 εν in 4061 περιτομή circumcision, 235 αλλ΄ but 1722 εν in 203 ακροβυστία uncircumcision.