Psalms 123:1

  123:1   4314 προς To 1473 σε you 142 ήρα I lifted 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς μου my eyes, 3588 τον   2730 κατοικούντα O one dwelling 1722 εν in 3588 τω the 3772 ουρανώ heaven.