Job 38:19

  38:19   4169-1161 ποία δε And of what kind 1093 γη of land 835 αυλίζεται lodges 3588 το the 5457 φως light? 4655-1161 σκότους δε And darkness, 4169 ποίος what kind 3588 ο   5117 τόπος of place?