Job 36:23

  36:23   5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 2082.1 ετάζων examining 1473 αυτού his 3588 τα   2041 έργα works? 2228 η or 5100 τις who is 3588 ο the one 2036 είπας having said, 4238 έπραξεν He acted 94 άδικα unjustly.