Exodus 6:15

  6:15   2532 και And 5207 υιοί the sons * Συμεών of Simeon -- * Ιεμουήλ Jemuel, 2532 και and * Ιαμίν Jamin, 2532 και and * Αωδ Ohad, 2532 και and * Ιαχείν Jachin, 2532 και and * Σαάρ Zohar, 2532 και and * Σαούλ Shaul 3588 ο the one 1537 εκ from 3588 της the * Φοινίσσης Phoenician woman. 3778 αύται These are 3588 αι the 3965 πατριαί families 3588 των of the 5207 υιών sons * Συμεών of Simeon.