2 Samuel 1:26

  1:26   217.1 αλγώ I ache 1909 επί over 1473 σε you, * Ιωναθάν Jonathan, 80-1473 αδελφέ μου O my brother. 5610.1 ωραιώθης You were beautiful 1473 μοι to me, 4970 σφόδρα exceedingly; 2298.1 εθαυμαστώθη [3caused wonder 3588 η   26.1-1473 αγάπησίς σου 1your affection 1473 εμοί 2to me] -- 5228 υπέρ above 26.1 αγάπησιν the affection 1135 γυναικών of women.