2 Kings 24:4

  24:4   2532 και and 1065 γε indeed 3588 το for the 129 αίμα [2blood 121 αθώον 1innocent] 3739 ω which 1632 εξέχεε he poured out, 2532 και and 4130 έπλησε filled 3588 την   * Ιερουσαλήμ Jerusalem 129 αίματος [2blood 121 αθώου 1of innocent]. 2532 και And 3756 ουκ [2did not 2309 ήθελησε 3want 2962 κύριος 1the lord] 3588 του   2433 ιλασθήναι to atone.