2 Kings 18:5

  18:5   1722 εν In 2962 κυρίω the lord 2316 θεώ God * Ισραήλ of Israel 1679 ήλπισε he hoped, 3756-1096 ουκ εγένετο there was not 3326 μετ΄ [3after 1473 αυτόν 4him 3664 όμοιος 1one likened 1473 αυτώ 2to him] 1722 εν among 3588 τοις the 935 βασιλύσιν kings * Ιούδα of Judah, 2532 και and 1722 εν among 3588 τοις the ones 1096 γενομένοις taking place 1715 έμπροσθεν before 1473 αυτού him.