1 Samuel 2:12

  2:12   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ηλί of Eli 3588 του the 2409 ιερέως priest 5207 υιοί [2sons 3061 λοιμοί 1were mischievous], 3756 ουκ not 1492 ειδότες knowing 3588 τον the 2962 κύριον lord.