1 Chronicles 12:6

  12:6   * Ηλκανά Elkanah, 2532 και and * Ιεσία Jessiah, 2532 και and * Αζαρήλ Azareel, 2532 και and * Ιοεζέρ Joezer, 2532 και and * Ιεσβαάμ Jashobeam, 3588 οι the * Κορίται Korhites,