1 Chronicles 12:5

  12:5   * Ελιοζί Eluzai, 2532 και and * Ιαριμούθ Jerimoth, 2532 και and * Βααλϊα Baaliah, 2532 και and * Σαμαρείας Shemariah, 2532 και and * Σαφατίας Shephatiah 3588 ο the * Χαραφί Haruphite;