Luke 20:10

TR(i)
  10 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G2540 N-DSM καιρω G649 (G5656) V-AAI-3S απεστειλεν G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G1092 N-APM γεωργους G1401 N-ASM δουλον G2443 CONJ ινα G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2590 N-GSM καρπου G3588 T-GSM του G290 N-GSM αμπελωνος G1325 (G5632) V-2AAS-3P δωσιν G846 P-DSM αυτω G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G1092 N-NPM γεωργοι G1194 (G5660) V-AAP-NPM δειραντες G846 P-ASM αυτον G1821 (G5656) V-AAI-3P εξαπεστειλαν G2756 A-ASM κενον
ERV(i) 10 And at the season he sent unto the husbandmen a servant, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty.