Acts 27:27

TR(i)
  27 G5613 ADV ως G1161 CONJ δε G5065 A-NSF τεσσαρεσκαιδεκατη G3571 N-NSF νυξ G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1308 (G5746) V-PPP-GPM διαφερομενων G2257 P-1GP ημων G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G99 N-DSM αδρια G2596 PREP κατα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GSF της G3571 N-GSF νυκτος G5282 (G5707) V-IAI-3P υπενοουν G3588 T-NPM οι G3492 N-NPM ναυται G4317 (G5721) V-PAN προσαγειν G5100 X-ASF τινα G846 P-DPM αυτοις G5561 N-ASF χωραν
ERV(i) 27 But when the fourteenth night was come, as we were driven to and fro in the [sea of ]Adria, about midnight the sailors surmised that they were drawing near to some country;