Acts 27:30

TR(i)
  30 G3588 T-GPM των G1161 CONJ δε G3492 N-GPM ναυτων G2212 (G5723) V-PAP-GPM ζητουντων G5343 (G5629) V-2AAN φυγειν G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G4143 N-GSN πλοιου G2532 CONJ και G5465 (G5660) V-AAP-GPM χαλασαντων G3588 T-ASF την G4627 N-ASF σκαφην G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2281 N-ASF θαλασσαν G4392 N-DSF προφασει G5613 ADV ως G1537 PREP εκ G4408 N-GSF πρωρας G3195 (G5723) V-PAP-GPM μελλοντων G45 N-APF αγκυρας G1614 (G5721) V-PAN εκτεινειν
ERV(i) 30 And as the sailors were seeking to flee out of the ship, and had lowered the boat into the sea, under colour as though they would lay out anchors from the foreship,