1 John 4:7-11

TR(i)
  7 G27 A-VPM αγαπητοι G25 (G5725) V-PAS-1P αγαπωμεν G240 C-APM αλληλους G3754 CONJ οτι G3588 T-NSF η G26 N-NSF αγαπη G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G2532 CONJ και G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G25 (G5723) V-PAP-NSM αγαπων G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1080 (G5769) V-RPI-3S γεγεννηται G2532 CONJ και G1097 (G5719) V-PAI-3S γινωσκει G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον
  8 G3588 T-NSM ο G3361 PRT-N μη G25 (G5723) V-PAP-NSM αγαπων G3756 PRT-N ουκ G1097 (G5627) V-2AAI-3S εγνω G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G3754 CONJ οτι G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G26 N-NSF αγαπη G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν
  9 G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G5319 (G5681) V-API-3S εφανερωθη G3588 T-NSF η G26 N-NSF αγαπη G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1722 PREP εν G2254 P-1DP ημιν G3754 CONJ οτι G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G846 P-GSM αυτου G3588 T-ASM τον G3439 A-ASM μονογενη G649 (G5758) V-RAI-3S απεσταλκεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2889 N-ASM κοσμον G2443 CONJ ινα G2198 (G5661) V-AAS-1P ζησωμεν G1223 PREP δι G846 P-GSM αυτου
  10 G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSF η G26 N-NSF αγαπη G3756 PRT-N ουχ G3754 CONJ οτι G2249 P-1NP ημεις G25 (G5656) V-AAI-1P ηγαπησαμεν G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G235 CONJ αλλ G3754 CONJ οτι G846 P-NSM αυτος G25 (G5656) V-AAI-3S ηγαπησεν G2248 P-1AP ημας G2532 CONJ και G649 (G5656) V-AAI-3S απεστειλεν G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G846 P-GSM αυτου G2434 N-ASM ιλασμον G4012 PREP περι G3588 T-GPF των G266 N-GPF αμαρτιων G2257 P-1GP ημων
  11 G27 A-VPM αγαπητοι G1487 COND ει G3779 ADV ουτως G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G25 (G5656) V-AAI-3S ηγαπησεν G2248 P-1AP ημας G2532 CONJ και G2249 P-1NP ημεις G3784 (G5719) V-PAI-1P οφειλομεν G240 C-APM αλληλους G25 (G5721) V-PAN αγαπαν
KJV_Strongs(i)
  7 G27 Beloved G25 , let us love [G5725]   G240 one another G3754 : for G26 love G2076 is [G5748]   G1537 of G2316 God G2532 ; and G3956 every one G25 that loveth [G5723]   G1080 is born [G5769]   G1537 of G2316 God G2532 , and G1097 knoweth [G5719]   G2316 God.
  8 G25 He that loveth [G5723]   G3361 not G1097 knoweth [G5627]   G3756 not G2316 God G3754 ; for G2316 God G2076 is [G5748]   G26 love.
  9 G1722 In G5129 this G5319 was manifested [G5681]   G26 the love G2316 of God G1722 toward G2254 us G3754 , because G2316 that God G649 sent [G5758]   G846 his G3439 only begotten G5207 Son G1519 into G2889 the world G2443 , that G2198 we might live [G5661]   G1223 through G846 him.
  10 G1722 Herein G5129   G2076 is [G5748]   G26 love G3754 , not G3756 that G2249 we G25 loved [G5656]   G2316 God G235 , but G3754 that G846 he G25 loved [G5656]   G2248 us G2532 , and G649 sent [G5656]   G846 his G5207 Son G2434 to be the propitiation G4012 for G2257 our G266 sins.
  11 G27 Beloved G1487 , if G2316 God G3779 so G25 loved [G5656]   G2248 us G2249 , we G3784 ought [G5719]   G2532 also G25 to love [G5721]   G240 one another.
ERV(i) 7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is begotten of God, and knoweth God. 8 He that loveth not knoweth not God; for God is love. 9 Herein was the love of God manifested in us, that God hath sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son [to be ]the propitiation for our sins. 11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.