1 John 4:7-11

DSV_Strongs(i)
  7 G27 Geliefden G240 ! Laat ons elkander G25 [G5725] liefhebben G3754 , want G26 de liefde G2076 [G5748] is G1537 uit G2316 God G2532 ; en G3956 een iegelijk G25 [G5723] , die liefheeft G1537 , is uit G2316 God G1080 [G5769] geboren G2532 , en G1097 [G5719] kent G2316 God;
  8 G3361 Die niet G25 [G5723] liefheeft G2316 , die heeft God G3756 niet G1097 [G5627] gekend G3754 ; want G2316 God G2076 [G5748] is G26 liefde.
  9 G1722 G5129 Hierin G26 is de liefde G2316 Gods G1722 jegens G2254 ons G5319 [G5681] geopenbaard G3754 , dat G2316 God G846 Zijn G3439 eniggeboren G5207 Zoon G649 [G5758] gezonden heeft G1519 in G2889 de wereld G2443 , opdat G2198 [G5661] wij zouden leven G1223 door G846 Hem.
  10 G1722 G5129 Hierin G2076 [G5748] is G26 de liefde G3756 , niet G3754 dat G2249 wij G2316 God G25 [G5656] liefgehad hebben G235 , maar G3754 dat G2248 Hij ons G25 [G5656] lief heeft gehad G2532 , en G846 Zijn G5207 Zoon G649 [G5656] gezonden heeft G2434 [tot] een verzoening G4012 voor G2257 onze G266 zonden.
  11 G27 Geliefden G1487 , indien G2316 God G2248 ons G3779 alzo G25 [G5656] lief heeft gehad G2532 , zo zijn ook G2249 wij G3784 [G5719] schuldig G240 elkander G25 [G5721] lief te hebben.