1 Corinthians 7:39

TR(i)
  39 G1135 N-NSF γυνη G1210 (G5769) V-RPI-3S δεδεται G3551 N-DSM νομω G1909 PREP εφ G3745 K-ASM οσον G5550 N-ASM χρονον G2198 (G5719) V-PAI-3S ζη G3588 T-NSM ο G435 N-NSM ανηρ G846 P-GSF αυτης G1437 COND εαν G1161 CONJ δε G2837 (G5686) V-APS-3S κοιμηθη G3588 T-NSM ο G435 N-NSM ανηρ G846 P-GSF αυτης G1658 A-NSF ελευθερα G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3739 R-DSM ω G2309 (G5719) V-PAI-3S θελει G1060 (G5683) V-APN γαμηθηναι G3440 ADV μονον G1722 PREP εν G2962 N-DSM κυριω
ERV(i) 39 A wife is bound for so long time as her husband liveth; but if the husband be dead, she is free to be married to whom she will; only in the Lord.