1 Corinthians 7:15

TR(i)
  15 G1487 COND ει G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G571 A-NSM απιστος G5563 (G5731) V-PMI-3S χωριζεται G5563 (G5744) V-PPM-3S χωριζεσθω G3756 PRT-N ου G1402 (G5769) V-RPI-3S δεδουλωται G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G2228 PRT η G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5108 D-DPN τοιουτοις G1722 PREP εν G1161 CONJ δε G1515 N-DSF ειρηνη G2564 (G5758) V-RAI-3S κεκληκεν G2248 P-1AP ημας G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος
ERV(i) 15 Yet if the unbelieving departeth, let him depart: the brother or the sister is not under bondage in such [cases]: but God hath called us in peace.