Proverbs 4:12

Segond(i) 12 Si tu marches, ton pas ne sera point gêné; Et si tu cours, tu ne chancelleras point.