Numbers 31:21

Romanian(i) 21 Preotul Eleazar a zis ostaşilor, cari se duseseră la război:,,Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.