Luke 11:35

Romanian(i) 35 Ia seama dar, ca lumina care este în tine, să nu fie întunerec.