Genesis 24:62

Romanian(i) 62 Isaac se întorsese dela fîntîna,,Lahai-Roi,`` căci locuia în ţara de meazăzi.