Job 20:1

ReinaValera(i) 1 Y RESPONDIO Sophar Naamathita, y dijo: