John 1:48

RP(i) 48 λεγει 3004 5719 {V-PAI-3S} αυτω 846 {P-DSM} ναθαναηλ 3482 {N-PRI} ποθεν 4159 {ADV-I} με 1473 {P-1AS} γινωσκεις 1097 5719 {V-PAI-2S} απεκριθη 611 5662 {V-ADI-3S} ιησους 2424 {N-NSM} και 2532 {CONJ} ειπεν 3004 5627 {V-2AAI-3S} αυτω 846 {P-DSM} προ 4253 {PREP} του 3588 {T-GSM} σε 4771 {P-2AS} φιλιππον 5376 {N-ASM} φωνησαι 5455 5658 {V-AAN} οντα 1510 5723 {V-PAP-ASM} υπο 5259 {PREP} την 3588 {T-ASF} συκην 4808 {N-ASF} ειδον 3708 5627 {V-2AAI-1S} σε 4771 {P-2AS}