Titus 3:4

PBG(i) 4 Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela naszego, Boga,