Romans 1:19

PBG(i) 19 Przeto iż co może być wiedziano o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił.