Psalms 86:3

PBG(i) 3 Zmiłuj się nademną, Panie, albowiem do ciebie na każdy dzień wołam.