Psalms 69:25

PBG(i) 25 Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu twego niech ich ogarnie.