Psalms 69:25

BKR(i) 25 Vylí na ně rozhněvání své, a prchlivost hněvu tvého ať je zachvátí.