Psalms 54:1

PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca.