Psalms 50:15

PBG(i) 15 A wzywaj mię w dzień utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.