Psalms 147:20

PBG(i) 20 Nie uczynił tak żadnemu narodowi; przetoż nie poznali sądów jego. Halleluja.