Psalms 147:20

BKR(i) 20 Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.