Psalms 119:82

PBG(i) 82 Ustały oczy moje, czekając wyroku twego, gdy mówię: Kiedyż mię pocieszysz?