Psalms 107:10

PBG(i) 10 Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,
Reformed Dating