Psalms 106:14

PBG(i) 14 Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili Boga na pustyniach.