Psalms 106:14

BKR(i) 14 Ale jati jsouce žádostí na poušti, pokoušeli Boha silného na pustinách.