Psalms 105:19

PBG(i) 19 Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go.
Reformed Dating