Proverbs 9:11

PBG(i) 11 Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przedłużą się lata żywota.