Numbers 9:16

PBG(i) 16 Tak bywało ustawicznie; we dnie okrywał go obłok, a jako widzenie ognia w nocy.