Numbers 17:11

PBG(i) 11 I uczynił Mojżesz; jako mu Pan rozkazał, tak uczynił.