Numbers 17:11

Albanian(i) 11 Moisiu veproi ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti.